Home
Menu

เงื่อนไขการใช้

ข้อตกลงระว่างผู้ใช้และ FRIEND DOCTOR

FRIEND DOCTOR เว็บไซต์ประกอบด้วยหน้าเว็บหลายๆหน้า ดำเนินการโดย FRIEND DOCTOR.

FRIEND DOCTOR เว็บไซต์นำเสนอภายใต้เงื่อนไขการตอบรับของคุณที่นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เงื่อนไขและประกาศต่างๆที่เก็บอยู่ภายในFRIEND DOCTOR เว็บไซต์จะประกอบด้วยข้อตกลงที่กำหนดของคุณ เงื่อนไข และประกาศทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้งาน

FRIEND DOCTOR สำรองความถูกต้อง ที่ถูกเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลง และประกาศภายใต้ FRIEND DOCTOR ข้อเสนอของเว็บไซต์ แต่ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยคำสั่งที่ถูกเชื่อมโยงจากการใช้งานของ FRIEND DOCTOR เว็บไซต์

เชื่อมไปยังเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้อง

FRIEND DOCTOR เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ("Linked Sites") ไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ FRIEND DOCTOR และ FRIEND DOCTOR ไม่รับผิดชอบในไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ รวมถึง สิ่งนอกเหนือการถูกจำกัดการเชื่อมโยงใดๆ ที่ถูกจำกัดใน ไซต์เชื่อมโยงหรือถูกเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไซต์เชื่อมโยง FRIEND DOCTOR ไม่รับผิดชอบ webcasting หรือ รูปแบบอื่นๆของการได้รับการส่งสัญญาณจากไซต์เชื่อมโยง FRIEND DOCTOR จัดหาการเชื่อมต่อเหล่านี้ให้คุณเท่านั้นเพื่อความสะดวกสบาย และ เพื่อการรวมการเชื่อมต่อใดๆไม่ได้เป็นการรับรองโดย FRIEND DOCTOR ของไซต์หรือเชื่อมต่อกับตัวควบคุมของมัน

ไม่ผิดกฎหมาย หรือ การละเลยข้อห้าม

ตามเงื่อนไขการใช้งาน เว็บไซต์ของคุณ คุณรับรองว่า FRIEND DOCTOR จะไม่ใช้งาน FRIEND DOCTORเว็บไซต์ดังกล่าวในทางที่ขัดกับหลักกฎหมาย หรือ ละเลยข้อห้ามโดยอ้างอิงตาม เงื่อนไข ข้อตกลง และประกาศคุณจะไม่ใช้ เว็บไซต์ ในรูปแบบใดๆ ที่ทำลาย ก่อให้เกิดการใช้งานไม่ได้ รับภาระที่หนักเกินไป หรือ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่แย่ลง ของ เว็บไซต์ หรือ ไปรบกวนการใช้งานของกลุ่มอื่น และสร้างความรำคาญให้กับ FRIEND DOCTOR ตัวเว็บไซต์ คุณอาจจะไม่ได้รับหรือพยายามไม่ให้ได้ ผลิตภัณฑ์ใดๆหรือ ข่าวสารใดๆ กล่าวคือการทำให้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือ การจัดหามาเพื่อไม่ให้ได้ FRIEND DOCTOR เว็บไซต์ที่สมบูรณ์

การใช้การบริการติดต่อสื่อสาร

FRIEND DOCTOR เว็บไซต์อาจ ประกอบด้วยการให้บริการกระดานแถลงข่าว บริเวณพูดคุย กลุ่มข่าว ที่สำหรับอภิปราย การติดต่อสื่อสาร หน้าเว็บส่วนตัว ปฏิทิน และ/หรือ การให้บริการข้อความอื่นๆ หรือ เครื่องมือติดต่อสื่อสาร ออกแบบเพื่อทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับสาธารณะ หรือกลุ่มคน (โดยรวมคือ ”การบริการติดต่อสื่อสาร” คุณตกลงจะใช้การบริการติดต่อสื่อสารเฉพาะการประกาศ ส่ง และรับข้อความ และเนื้อหาที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับบริการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะเท่านั้น โดยวิธีการต่างๆ แต่ไม่ถูกจำกัด เมื่อคุณใช้การบริการติดต่อสื่อสาร คุณจะต้องไม่ :

 • ทำให้เสียหาย, ใช้งานในทางที่ผิด, รบกวน, ไล่ตาม, ข่มขู่ หรือใช้ความรุนแรงอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย (เช่น ความถูกต้องของนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่) ของที่เหลือ

 • จัดพิมพ์, ประกาศ, อัพโหลด, แจกจ่ายหรือเผยแพร่ในทางใดก็ตามที่ไม่เหมาะสม,หยาบคาย, ทำให้เสียชื่อเสียง, ฝ่าฝืน, อนาจารหรือ หัวข้อ ชื่อ วัสดุ เนื้อหาหรือ ข้อมูลที่ไม่ถูกกฎหมาย

 • อัพโหลดไฟล์ ที่ประกอบไปด้วยซอฟท์แวร์ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันการละเมิดด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ ถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมอย่างถูกต้อง หรือได้รับการอนุญาต การอัพโหลดไฟล์ที่ประกอบด้วยไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย หรือไฟล์ที่มีความคล้ายคลึงกับซอฟท์แวร์อื่นๆ หรือ โปรแกรมที่อาจจะไปทำลายตัวดำเนินการของ คอมพิวเตอร์อื่นๆ ประกาศหรือข้อตกลงเพื่อการซื้อขายสินค้าหรือบริการเพื่อธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่การบริการทางการสื่อสารที่ได้รับการอนุญาตเฉพาะอย่างเช่นการจัดการข้อความ หรือ การสำรวจความก้าวหน้า การแข่งขัน การวางแผนแบบปีระมิด หรือ จดหมายลูกโซ่

 • ดาวน์โหลด ไฟล์ใดๆ ที่ถูกเขียนด้วยผู้ใช้บริการการสื่อสารที่คุณรู้จัก หรือ ไม่สามารถเผยแพร่ตามรูปแบบได้อย่างถูกกฎหมาย รวมถึงข้อผิดพลาดหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้สร้างใดๆ กฎหมาย หรือ ประกาศ หรือ การละเมิดลิขสิทธิ์ การออกแบบหรือต้นกำเนิดหรือแหล่งที่มาของ Software หรือทรัพยากรอื่นในไฟล์ที่ถูกอัพโหลด จำกัดหรือยับยั้งผู้ใช้อื่นๆสำหรับการใช้งานและความเพลิดเพลินกับการบริการการสื่อสาร ด้วยการฝ่าฝืนรหัสใดๆของการจัดการ หรือข้อแนะนำอื่นๆ ที่อาจจะนำไปใช้สำหรับส่วนใดๆในบริการการสื่อสาร เก็บเกี่ยวหรือสะสมข้อมูลอื่นๆ เช่น E-mail addresses โดยปราศจากความยินยอม ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและหลักการทั่วไป FRIEND DOCTOR ไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลบริการการสื่อสาร แต่ FRIEND DOCTOR จัดเก็บ และตรวจสอบความถูกต้องของ ทรัพยากรที่ถูกเขียน จากบริการการสื่อสารและ ลบทรัพยากรที่ถูกสร้างขึ้นโดยตัวของมัน FRIEND DOCTOR จัดเก็บและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อที่จะหยุดการเข้าถึงของคุณหรือการให้บริการการสื่อสารในเวลาต่างๆโดยปราศจากคำเตือนไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม FRIEND DOCTOR จัดเก็บ และตรวจสอบความถูกต้องตลอดเวลาเพื่อเปิดเผยข้อมูลใดๆที่จำเป็นและเป็นไปตามหลักกฏหมาย หลักการทั่วไป กระบวนการทางกฎหมายหรือ การร้องขอจากการปกครอง รวมไปถึงการแก้ไข การปฏิเสธการเขียน หรือการลบข้อมูลหรือทรัพยากรใดๆ ทั้งหมดหรือในบางส่วน ส่วนมากแล้วจะใช้คำเตือนเมื่อมีการแสดงข้อมูลส่วนตัวใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณหรือ ลูกๆของคุณในการบริการการสื่อสาร FRIEND DOCTORไม่ควบคุมหรือรับรองเนื้อหา ข้อความหรือข้อมูลที่พบในบริการการสื่อสารใดๆและ FRIEND DOCTOR ไม่รับประกันเฉพาะเจาะจงความรับผิดชอบใดๆด้วยการดูแลการบริการการสื่อสาร ผู้จัดการและผู้ดุแลไม่ได้รับอำนาจให้ออกความคิดเห็นที่ส่งผลถึง FRIEND DOCTOR โดยไม่จำเป็น ทรัพยากรที่ถูกอัพโหลดไปยังบริการการสื่อสารอาจจะมีหัวข้อที่เขียนถูกจำกัดในการใช้ การผลิตขึ้นใหม่หรือแพร่กระจาย คุณรับผิดชอบต่อข้อจำกัดต่างๆ ถ้าคุณดาวน์โหลดทรัพยากร การจัดเตรียมเนื้อหา FRIEND DOCTOR หรือประกาศ ในFRIEND DOCTOR เว็บไซต์ใดๆ

  FRIEND DOCTOR ไม่สามารถอ้างความเป็นเจ้าของสำหรับเนื้อหาที่คุณจัดเตรียมขึ้นมา FRIEND DOCTOR (รวมไปถึงผลตอบรับและข้อเสนอแนะ) หรือประกาศ อัพโหลด นำเข้าข้อมูล หรือการยืนยันในทุกๆ FRIEND DOCTOR เว็บไซต์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมคือ "การยอมทำตามข้อตกลง") อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดเตรียมการประกาศ อัพโหลด นำเข้าข้อมูล หรือยืนยันการยอมทำตามข้อตกลง จะถือเป็นการยินยอม FRIEND DOCTORสำหรับบริษัทในเครือและมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุญาตในการนำเสนอสำหรับเชื่อมต่อ กับ การดำเนินการ of their Internet businesses including, โดยไม่จำกัดสิทธิในการ: ทำซ้ำ เผยแพร่ ถ่ายทอด ประกาศในที่สาธารณะ แสดงในที่สาธารณะ ทำสำเนา แก้ไข เปลี่ยน ทำการปรับปรุง ผ่านการยินยอมของคุณ; และเผยแพร่ชื่อของคุณในการติดต่อด้วยความยินยอม

  ไม่มีการจ่ายค่าทดแทนในการให้ความยินยอมของคุณ ดังที่จัดหาให้ FRIEND DOCTOR ไม่มีพันธะในการโพสต์หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ คุณอาจมีหรืออาจลบข้อเสนอแนะใดๆได้ตลอดเวลาของFRIEND DOCTOR ตามที่เห็นสมควร

  โดยการประกาศ อัพโหลด นำเข้าข้อมูล หรือยืนยันการยอมทำตามข้อตกลง คุณรับรองและแสดงให้เห็ยว่าคุณเป็นเจ้าของหรือการควบคุมสิทธิ์ในการส่งของคุณตามที่ได้อธิบายในส่วนนี้ ประกอบไปด้วย การไม่จำกัดสิทธิ์ สิทธิที่จำเป็นต่อคุณในการจัดหา โพสต์ อัพโหลดเข้าหรือส่ง

  การปฏิเสธภาระ และความผิด ข่าวสาร Software ผลิตภัณฑ์ และบริการโดยรวม ภายในเว็บไซต์ อาจจะก่อให้เกิดความไม่ถูกต้องและข้อผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงในส่วนนั้นจะถูกเพิ่มเป็นข้อมูลภายในเว็บไซต์ โดยที่มี ผู้ผลิตเป็นผู้ปรับปรุงเว็บไซต์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การได้รับความแนะนำจากเว็บไซต์ไม่ควรเชื่อถือเมื่อเป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการแพทย์ กฎหมาย หรือทางการตัดสินใจทางการเงิน และควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม FRIEND DOCTOR และ ผู้ผลิตไม่ต้องนำเสนอความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ และความถูกต้องของข่าวสาร Software ผลิตภัณฑ์ บริการและการเชื่อมโยงการแสดงผลบนเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ขอบเขตที่ได้รับการอนุญาตสูงสุดมาจาก กฎหมายที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด Software ผลิตภัณฑ์ บริการ และการแสดงผลถูกจัดให้อยู่นอกเหนือ คำเตือนและเงื่อนไขใดๆ FRIEND DOCTOR และผู้ผลิตจะไม่รับรองคำเตือนและเงื่อนไขใดๆ ด้วย การเอาใจใส่กับข้อมูลข่าวสารทั้งหมด Software ผลิตภัณฑ์ บริการ และการแสดงผล รวมถึง คำเตือนและเงื่อนไขทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ชื่อเรื่องและ การไม่ละเมิด ขอบเขตของกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดๆ FRIEND DOCTOR และ ผู้ผลิต จะรับผิดโดยทางตรง ทางอ้อม ด้วยการลงโทษ ความบังเอิญ ข้อพิเศษ ความเสียหายหรือผลเสีย ใดๆก็ตาม การไม่จำกัด ความเสียหายที่สูญเสียการใช้งาน ข้อมูลหรือผลกำไร การเกิดขึ้นหรือการเชื่อมต่อการใช้งาน หรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง การให้หรือไม่ให้บริการใดๆ หรือ การให้ข้อมูล Software ผลิตภัณฑ์ บริการและการแสดงผลของเว็บไซต์ บนพื้นฐานของสัญญา การละเมิดสิทธิ์ ความประมาท โทษทัณฑ์หรือเหตุอื่นเหตุใด ถึงแม้ว่าเว็บไซต์ หรือผู้ดูแล จะได้รับการเตือนการทำลายแล้วก็ตาม เพราะว่าบางรัฐหรือเขตอำนาจศาล ไม่ได้รับการอนุญาตให้ยกเว้นหรือมีข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เป็นผลหรือความบังเอิญที่ส่งผลถึง จากข้อความความข้างต้นอาจจะไม่ส่งผลถึงตัวคุณ ถ้าหากคุณมีความไม่พอใจในเว็บไซต์ หรือ เงื่อนไขการใช้งาน การทำงานหงุดชะงักขณะใช้งานเว็บไซต์ ติดต่อฝ่ายบริการ : faisolp@hotmail.com ข้อจำกัดการเข้าถึง

  FRIEND DOCTOR ที่ถูกต้อง จะจำกัดการเข้าถึง FRIEND DOCTOR เว็บไซต์ของคุณและถูกเชื่อมโยงกับบริการหรือส่วนใดๆ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปราศจากข้อกำหนด ทั่วไปแล้วจะมีขอบเขตสูงสุดอยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อตกลงนี้ถูกควบคุมด้วยตัวบทกฎหมายของรัฐ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และ คุณจะอยู่ภายใต้อำนาจศาลใน คิงเคาตี้ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ในสิ่งที่เป็นผลมาจากความขัดแย้งทั้งหมด หรือ สัมพันธ์กับการใช้FRIEND DOCTOR เว็บไซต์ การใช้งาน FRIEND DOCTOR เว็บไซต์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจจากศาลใดๆ นั้นไม่ส่งผลถึงข้อกำหนดของ ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงการไม่มีข้อจำกัด คุณตกลงเรื่องการร่วมทุน หุ้นส่วน การว่าจ้าง หรือตัวแทน มีระหว่างคุณกับ FRIEND DOCTOR ผลของข้อตกลง หรือ การใช้งานFRIEND DOCTOR เว็บไซต์ ประสิทธิภาพ FRIEND DOCTOR ภายใต้ข้อตกลงเป็นเรื่องที่มีในข้อกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย และไม่มีเนื้อหาในข้อตกลงเรื่องความเสียหายต่อลิขสิทธิ์FRIEND DOCTOR เว็บไซต์ตามอำนาจการศาลและผู้ใช้กฎหมาย ร้องขอหรือความต้องการเชื่อมโยงกับการใช้งานFRIEND DOCTOR เว็บไซต์ของคุณ หรือข้อมูลที่ถูกให้หรือรวบรวมโดย FRIEND DOCTOR กับประเด็นที่ใช้งาน ถ้าส่วนใดๆในข้อตกลงถูกกำหนดให้กลายเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย รวมถึงการไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ การไม่รับฟังคำเตือนและข้อจำกัดในสี่ข้อข้างต้น จากนั้นข้อกำหนดที่เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายจะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักกฎหมาย โดยส่วนมากแล้วจะทำให้เข้ากับข้อกำหนดทั่วไปและส่วนที่เหลือจะส่งยังคงดำเนินต่อไปจากผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าไม่ระบุเฉพาะเจาะจงในที่นี้ เงื่อนไขนี้ประกอบไปด้วย ข้อตกลงที่กำหนดไว้เหมือนกันทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ใช้และ FRIEND DOCTOR ตาม FRIEND DOCTOR เว็บไซต์และมันแทนที่ในส่วนที่สำคัญทั้งหมด หรือ ในการสื่อสาร และ ข้อเสนอที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็น อิเล็คทรอนิคส์ คำพูด หรือการเขียน ระหว่างผู้ใช้และ FRIEND DOCTOR ตามFRIEND DOCTOR เว็บไซต์ ฉบับที่ถูกตีพิมพ์ข้อตกลงนี้และข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุในรูปแบบ อิเล็กทรอนิคส์ จะยอมรับได้ในการพิจารณาหรือ การดำเนินการบริหารตามมาตรฐาน หรือ เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่มีขอบเขตเดียวกันและหัวข้อภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารทางธุรกิจอื่นและการสร้างรายการต้นฉบับ และ การบำรุงรักษา รูปแบบสิ่งพิมพ์ มันเป็นความปรารถนาที่ชัดเจนของกลุ่มคนซึ่งผลักดัน ข้อตกลงนี้และเชื่อมโยงเอกสารทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน เป็นภาษาอังกฤษ

  ลิขสิทธิ์และข้อกำหนดเครื่องหมายทางการค้า :

  เนื้อหาทั้งหมดของFRIEND DOCTOR เว็บไซต์เป็นของ ผู้ผลิต และ เป็นลิขสิทธิ์ถูกต้อง

  เครื่องหมายการค้า

  ชื่อของบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ถูกอ้างอิงในที่นี้ อาจจะเป็นเครื่องหมายทางการค้าของแต่ละบริษัท.

  ตัวอย่างเช่นบริษัท องค์กร ผลิตภัณฑ์ บุคลากรและเหตุการณ์ ที่ถูกกล่าวถึงในที่นี้เป็นเรื่องหลอกลวง ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบริษัท องค์กร ผลิตภัณฑ์ บุคลากร หรือเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ หรือควรจะสรุปได้ว่าไม่มีการยินยอมการใช้ลิขสิทธิ์อย่างชัดเจนในที่นี้

  สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้.

  ข้อกำหนดและการประกันการละเมิดลิขสิทธิ์

  จากหัวข้อที่ 17 รหัส สหรัฐอเมริกา ส่วนที่ 512(c)(2) ประกาศการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา ควรถูกส่งไปยัง ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของผู้ให้บริการ การไต่สวนทั้งหมดไม่เชื่อมโยงกับขั้นตอนต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้อง อ่านข้อกำหนดและขั้นตอนการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์