FRIEND DOCTOR - หัวเข่า บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

15

เม.ย.

2015

ข้อเข่าเสื่อม ข้อแนะนำในการรักษาด้วยตนเอง

ข้อเข่าเสื่อม ข้อแนะนำในการรักษาด้วยตนเอง

Author: Anonym
ข้อแนะนำในการรักษาด้วยตนเอง ดังนี้ ลดน้ำหนักตัว เพราะเมื่อเดินจะมีน้ำหนักลงที่เข่าแต่ละข้างประมาณ 3 เท่าของน้ำหนักตัว แต่ถ้าวิ่ง น้ำหนักจะลงที่เข่าเพิ่มเป็น 5 เท่าของน้ำหนักตัว ท่านั่ง ควรนั่งบนเก้าอี้ที่สูงระดับเข่า ซึ่งเมื่อนั่งห้อยขาแล้วฝ่าเท้าจะวางราบกับพื้นพอดี
Comments (0) Number of views (825) Article rating: 5.0

5

เม.ย.

2015

ข้อเข่าเทียมกับกายภาพบำบัด

ข้อเข่าเทียมกับกายภาพบำบัด

Author: Anonym

ปัญหาปวดข้อเข่า ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เป็นปัญหาที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ที่นำพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด ซึ่งอาการปวดเข่านั้นมีหลายสาเหตุ เช่น การอักเสบของเอ็นหน้าเข่า, เอ็นกระดูก, กล้ามเนื้อ และเยื่อหุ้มข้อ หรือ อาการของข้อเข่าเสื่อม

 

Comments (0) Number of views (1461) Article rating: No rating

5

เม.ย.

2015

มาดูแลเหัวเข่าคุณหลังบาดเจ็บ ด้วยตัวเองกันเถิด

มาดูแลเหัวเข่าคุณหลังบาดเจ็บ ด้วยตัวเองกันเถิด

Author: Anonym

ความรุนแรงของการฉีกขาดของเอ็น และแนวทางรักษา แบ่งได้เป็น  3  ระดับ

ระดับที่  1  มีการฉีกขาดภายในเนื้อเยื่อของเอ็นแต่เอ็นยังไม่ยึดหรือ ขาดให้เห็นชัดเจน ยังไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่สามารถใช้วิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดการใช้แผ่นประคบหรือเครื่องอัลตร้าซาวด์ได้

ระดับที่  2  เอ็นฉีกขาดบางส่วน นั้นขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์ว่าจะผ่าตัดหรือไม่ หากตัดสินใจไม่ผ่าตัดการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยเครื่่องอัลตร้าซาวด์ สามารถบรรเทาอาการเท่านั้น แต่อาการอาจจะไม่หายขาด เมื่ออาการดีขึ้นต้องทำการบริหารกล้ามเนื้อเพื่อเติม

ระดับที่  3  เอ็นฉีกขาดแยกออกจากกันทั้งหมด นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการผ่าตัด

Comments (0) Number of views (1780) Article rating: No rating

5

เม.ย.

2015

ดูแลตัวเองอย่างไร กับโรคข้ออักเสบเรื้อรัง (รูมาตอยด์)

ดูแลตัวเองอย่างไร กับโรคข้ออักเสบเรื้อรัง (รูมาตอยด์)

Author: Anonym

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันของร่างกาย โดยมีการหลั่งสารออกมาทำลายเยื่อบุข้อ ทำให้เยื่อบุข้อมีการอักเสบหนาตัวขึ้น มีการสร้างน้ำไขข้อเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการปวด บวม แดงร้อนที่ข้อและข้อฝืดแข็ง เมื่อกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นเรื้อรังและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะทำให้เกิดการทำลายข้อ กระดูก กระดูกอ่อนผิวข้อและส่วนประกอบอื่นๆของข้อ ทำให้ข้อเกิดอาหารผิดรูปได้

Comments (0) Number of views (755) Article rating: No rating
RSS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้