FRIEND DOCTOR - ข้อนิ้วโป้งอักเสบ บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

6

พ.ค.

2018

ข้อนิ้วหัวแม่มืออักเสบ Thumb Arthritis

carpometacarpal (CMC) CMC ข้อต่ออักเสบ หรือที่เรียกว่า ข้อนิ้วหัวแม่มืออักเสบ

Author: Win

กายวิภาคศาสตร์ของนิ้วหัวแม่มือ

carpometacarpal (CMC) CMC ข้อต่ออักเสบ หรือที่เรียกว่า ข้อนิ้วโป้งอักเสบ Thumb Arthritis ที่รูปแบบร่วมกันที่ปลายของกระดูก metacarpal ที่ฐานของนิ้วหัวแม่มือและ trapezium กระดูกในข้อมือพบ นี้เรียกว่าข้อต่อฐาน กระดูกอ่อนเรียบครอบคลุมปลายกระดูก metacarpal และกระดูก trapezium กระดูกอ่อนช่วยให้กระดูกเคลื่อนได้อย่างง่ายดายระหว่างการขยับนิ้ว เอ็นกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อแข็งแรงยึดตำแหน่งของ CMC ไว้ในตำแหน่งเพื่อให้ความมั่นคงไม่หลุดออกนอกตำแหน่ง

Comments (0) Number of views (5590) Article rating: 2.4
RSS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้

 

film izle