FRIEND DOCTOR - รังแค บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

20

ธ.ค.

2017

ผมร่วง แบบAlopecia Areata

ผมร่วง แบบAlopecia Areata

Author: Win
ผมร่วง โรคของเส้นผม Alopecia Areata (AA) เป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมชนิดไม่มีแผลเป็น(Non-Scarring localized alopecia) ที่พบได้บ่อย อุบัติการณ์ ในหญิงและชาย พอๆกันโดยเฉพาะในช่วงอายุ 20 ถึง 50 ปีสาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่เชื่อว่าเป็นโรค autoimmune ชนิดหนึ่ง โดยร่างกายเกิดปฏิกิริยาชนิด cell mediated immunity ต่อแอนติเจนของรากผม
Comments (0) Number of views (1445) Article rating: 2.0

9

ธ.ค.

2017

รังแค(dandruff)

รังแค โรคของเส้นผม รังแค(dandruff)

Author: Win
รังแค โรคของเส้นผม รังแค(dandruff) คือ ภาวะ ที่เซลล์ของหนังศีรษะ หลุดลอกออกมาเป็น จำนวนมากในอัตราที่รวดเร็ว โดยไม่พบการอักเสบของหนังศีรษะร่วมด้วย เป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากในประชากรทั่วไป โดยเฉพาะวัยรุ่นและผู้ใหญ่ แม้ว่าการ เป็นรังแค จะทำให้ คันศีรษะได้บ้าง แต่ปัญหาส่วนใหญ่มักจะเป็น เรื่องของความงามและภาพพจน์ ทำให้ ขาดความมั่นใจ ใน การเข้าสังคม
Comments (0) Number of views (1173) Article rating: 5.0
RSS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้