FRIEND DOCTOR - เท้าปุก บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

25

พ.ย.

2016

โรคเท้าปุก

โรคเท้าปุก

Author: Anonym

  เท้าปุก หรือ Clubfoot   ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายว่า คือ เท้าพิการที่มีรูปดังกำปั้น ส่วนในทางการแพทย์ เท้าปุก หมายถึง เป็นความผิดของรูปเท้าแต่กำเนิดชนิดหนึ่ง  ที่อาจเกิดกับเท้าข้างเดียวหรือว่าทั้ง 2 ข้างก็ได้ โดยเกิดขึ้นในเด็กที่ไม่ได้มีความผิดปกติอื่นๆร่วมด้วย โรคนี้ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและถูกต้องที่ไม่ใช่การผ่าตัด มิฉะนั้นแล้วเด็กจะมีความพิการมาก ต้องเดินด้วยหลังเท้า หรือส่วนปลายเท้า มีอาการปวดเท้า ไม่สามารถใส่รองเท้าได้ และไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติหรือประกอบอาชีพได้

Comments (0) Number of views (2087) Article rating: No rating
RSS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้