FRIEND DOCTOR - ปวดข้อศอก บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

8

มิ.ย.

2016

โรคเส้นเอ็นข้อศอกอักเสบเป็นอย่างไร ตอนที่ 2

โรคเส้นเอ็นข้อศอกอักเสบเป็นอย่างไร ตอนที่ 2

Author: Anonym
การวินิจฉัยโรคเส้นเอ็นข้อศอกอักเสบ
1. การวินิจฉัยโรคเอ็นอักเสบข้อศอกด้านนอก  (Tennis  elbow  )
1.1 ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหรือปวดตรงบริเวณรอบ ๆ ปุ่มกระดูกข้อศอกด้านนอก  หรือในบริเวณกล้ามเนื้อ
ที่เกาะลงมาจากกระดูก  และจะมีอาการมากขึ้นในเวลาทำงานที่จะต้องเกร็งกล้ามเนื้อในการกระดกข้อมือ  หรือมีเหยียดนิ้วมือ
1.2 มีตำแหน่งที่กดเจ็บตรงกับบริเวณที่เจ็บเมื่อใช้ในการทำงาน
Comments (0) Number of views (15960) Article rating: 2.5

8

มิ.ย.

2016

โรคเส้นเอ็นข้อศอกอักเสบเป็นอย่างไร ตอนที่ 1

โรคเส้นเอ็นข้อศอกอักเสบเป็นอย่างไร ตอนที่ 1

Author: Anonym
         คุณเคยมีอาการเช่นนี้หรือไม่  ตื่นเช้าบางครั้งไม่สามารถกระดกข้อมือได้  เจ็บข้อศอกมาก  รู้สึกว่าแขนไม่ค่อยมีแรง  จับลูกบิด เปิดประตูรถยนต์  ยกขันน้ำ กวาดบ้าน ยกแก้วกาแฟ  ซักผ้า บิดผ้า  หรือ ยกวัตถุในท่าคว่ำมือ แล้วปวดมากขึ้น หรือ ท่านอาจเป็นโรค โรคเส้นเอ็นข้อศอกอักเสบ ก็เป็นได้
Comments (0) Number of views (2177) Article rating: 2.7
RSS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้