FRIEND DOCTOR - เท้าแบน บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

25

พ.ย.

2016

โรคเท้าปุก

โรคเท้าปุก

Author: Anonym

  เท้าปุก หรือ Clubfoot   ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายว่า คือ เท้าพิการที่มีรูปดังกำปั้น ส่วนในทางการแพทย์ เท้าปุก หมายถึง เป็นความผิดของรูปเท้าแต่กำเนิดชนิดหนึ่ง  ที่อาจเกิดกับเท้าข้างเดียวหรือว่าทั้ง 2 ข้างก็ได้ โดยเกิดขึ้นในเด็กที่ไม่ได้มีความผิดปกติอื่นๆร่วมด้วย โรคนี้ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและถูกต้องที่ไม่ใช่การผ่าตัด มิฉะนั้นแล้วเด็กจะมีความพิการมาก ต้องเดินด้วยหลังเท้า หรือส่วนปลายเท้า มีอาการปวดเท้า ไม่สามารถใส่รองเท้าได้ และไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติหรือประกอบอาชีพได้

Comments (0) Number of views (2087) Article rating: No rating

22

เม.ย.

2016

โรคเท้าแบน ตอนที่ 2

ปัญหาของโรคเท้าแบนและการรักษา

Author: Anonym

เท้าแบน เป็นปัญหาพบบ่อยปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเท้าอาจเป็นภาวะซึ่งปกติหรือผิดปกติก็ได้ และอาจจะแสดงหรือไม่แสดงอาการก็ได้ ดังนั้นจะมีวิธีแยกแยะและสังเกตอย่างไรว่า เท้าแบนแบบไหนที่ผิดปกติ

Comments (0) Number of views (2333) Article rating: 2.0

21

เม.ย.

2016

โรคเท้าแบน (Flatfoot) ตอนที่ 1

โรคเท้าแบน (Flatfoot) ตอนที่ 1

Author: Anonym

ลักษณะของโรคเท้าแบน

                ลักษณะของโรคเท้าแบน คือ ลักษณะของเท้าที่ผิดปกติแบบหนึ่ง ที่ส่วนโค้งด้านในของเท้า หรือ อุ้งเท้า ที่ปกติจะเป็นส่วนโค้งเว้าเข้าไปด้านใน แต่ในผู้ที่เป็นโรคเท้าแบน ส่วนโค้งบริเวณนี้จะน้อยกว่าปกติ จนแบนราบมีลักษณะเป็นเส้นตรงหรืออาจจะโค้ง นูนยื่นออกมา การที่ส่วนโค้งด้านในของเท้าลดลงก็จะทำให้เท้าด้านในสัมผัสกับพื้นมากขึ้น อุ้งเท้ายุบตัวลงสัมผัสกับพื้นราบ ทั้งนี้ลักษณะเท้าแบนจะมีอาการรุนแรงแตกต่างกันไป เริ่มจากเท้าแบนที่มองเห็นไม่ชัดเจนไปจนถึงเท้าแบนมากจนเท้ามีรูปร่างโค้งแบะออกนอก ส่งผลให้การกระจายน้ำหนักในฝ่าเท้าไม่เป็นปกติ

Comments (0) Number of views (2075) Article rating: 3.3
RSS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้