FRIEND DOCTOR - เท้าตก บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

27

ต.ค.

2015

อาการเท้าตกและสาเหตุเกิดจากอะไร

อาการเท้าตกและสาเหตุเกิดจากอะไร

Author: Anonym
อาการเท้าตกเกิดจากอะไร
           อาการเท้าตกหรือภาวะเท้าตก  สาเหตุที่พบมักมาจากเส้นประสาทพีโรเนียล (Pero neal nerve) ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างของกระดูกบริเวณข้อเข่าด้านนอกผิดปกติ และอีกสาเหตุที่พบ อาจเกิดจากความผิดปกติของ สมอง  ไขสันหลังกล้ามเนื้อขา หรือ เส้นประสาทส่วนปลายของขาก็ได้ ภาวะเท้าตก จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงบริเวณใกล้เคียง 
Comments (0) Number of views (6056) Article rating: 4.3

5

เม.ย.

2015

ทำกายภาพบำบัด ข้อเท้าตกด้วยตนเองไม่ยาก ด้วย ผ้าขนหนู

ทำกายภาพบำบัด ข้อเท้าตกด้วยตนเองไม่ยาก ด้วย ผ้าขนหนู

Author: Anonym

ปัญหาปลายเท้าตก (Foot Drop)

สาเหตุ ได้แก่

  • ผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังทับเส้นประสาท เส้นประสาท Peroneal nerve ได้รับบาดเจ็บหรือถูกกดทับ 
  • ในผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังที่มีพยาธิสภาพขาอ่อนแรง ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือบริหารข้อและกล้ามเนื้อ ด้วยการกระดกปลายเท้าได้ด้วยตนเอง(active exercise)
Comments (0) Number of views (2900) Article rating: 5.0
RSS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้