FRIEND DOCTOR - กล้ามเนื้ออ่อนแรง บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

23

พ.ค.

2015

มารู้จัก การกายภาพบำบัด กระตุ้นด้วยไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ประเภทต่างๆ

มารู้จัก การกายภาพบำบัด กระตุ้นด้วยไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ประเภทต่างๆ

Author: Anonym
มารู้จัก การกายภาพบำบัด กระตุ้นด้วยไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ประเภทต่างๆ

ES ประเภท EMS ,TENS


Comments (0) Number of views (4606) Article rating: 2.8
RSS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้