FRIEND DOCTOR - pinched nerve บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

2

พ.ย.

2018

ปวดหลัง อาการปวดจากเส้นประสาทที่ถูกกดทับ (หรือบีบอัด) Pinched Nerve

ปวดหลัง อาการปวดจากเส้นประสาทที่ถูกกดทับ (หรือบีบอัด) Pinched nerve

Author: FriendDoctor

ปวดหลัง อาการปวดจากเส้นประสาทที่ถูกกดทับ (หรือบีบอัด) เป็นแหล่งที่มาของความเจ็บปวดในหมู่ผู้สูงอายุผู้ที่มีการเคลื่อนไหวซ้ำๆหลายครั้ง ผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบและคนที่เป็นโรคอ้วน แม้ว่าบางครั้งอาจเส้นประสาทจะเยียวยาด้วยตัวเองได้แต่เส้นประสาทที่ถูกบีบอัดอาจทำให้เกิดความพิการอย่างมีนัยสำคัญและบางครั้งเส้นประสาทอาจจะเสียหายถาวรเมื่อไม่ได้รับการรักษา

Comments (0) Number of views (1169) Article rating: 4.0
RSS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้