FRIEND DOCTOR - Psoas บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

9

ส.ค.

2018

ปวดหลัง จากกล้ามเนื้อ PSOAS คืออะไร

ปวดหลัง จากกล้ามเนื้อ PSOAS

Author: FriendDoctor

อาการปวดหลังส่วนล่าง เป็นอาการที่พบจากทุกวัย อาชีพ และ นักกีฬา กล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยที่เรียกว่า PSOAS (ออกเสียงว่า SOH-AS) มักก่อให้เกิดอาการปวดหลังเมื่อมีอาการแน่นรัดหรือเกิดความไม่สมดุล

และกล้ามเนื้อ PSOAS คืออะไร และอยู่ที่ไหน

PSOAS เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อที่ใหญ่และหนาที่สุดในร่างกาย ยึดติดกับกระดูกสันหลังส่วนหลัง โดยส่วนล่างจะยึดติดกับกระดูกต้นขา มีชื่อเรียก ว่า PSOAS MAJOR และ PSOAS MINOR ที่ผสานเข้ากับกล้ามเนื้อของ ILIACUS ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า PSOAS

PSOAS เป็นมีหน้าที่หลักสำหรับการงอของสะโพกและต้นขาและมีอิทธิพลอย่างมากต่อท่าทางเอวและวิธีวางกระดูกเชิงกรานของคุณ

Comments (0) Number of views (11895) Article rating: 2.2
RSS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้

 

film izle