FRIEND DOCTOR - ท่าบริหารร่างกาย บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

4

มิ.ย.

2018

ท่าบริหารเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่น ผ่อนคลาย

ท่าบริหารเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่น ผ่อนคลาย

Author: FriendDoctor
ท่าบริหารเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่น ผ่อนคลาย
อาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูก เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญมากเนื่องจากปัจจุบันมีการพบว่าคนเป็นกันมากขึ้น ทั้งนื้เพราะรูปแบบการใช้ชีวิตของ คนเมืองที่มีการทำงานนั่งโต๊ะนานๆ ขาดการ ออกกำลังกาย ประกอบกับความเครียด ซึ่งส่ง ผลให้เกิดอาการเกร็งกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้น


Comments (0) Number of views (765) Article rating: 5.0
RSS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้