FRIEND DOCTOR - อาการปวดเข่าในวัยรุ่น บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

13

พ.ค.

2018

ปวดเข่า สาเหตุของอาการปวดหัวเข่ามาจากอะไร?

อาการปวดเข่าเป็นเรื่องปกติอย่างไม่น่าเชื่อ สาเหตุหลักที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับอาการปวดเข่าคือ

Author: Win

ปวดเข่า สาเหตุของอาการปวดหัวเข่ามาจากอะไร?

อาการปวดเข่าเป็นเรื่องปกติอย่างไม่น่าเชื่อ สาเหตุหลักที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับอาการปวดเข่าคือ

1 เอ็นบวมหรือเอ็นฉีกขาด

2. กระดูกอ่อน(meniscus) ฉีกขาด และ

3. กระดูกอ่อนข้อเข่าอักเสบ หรือเรียกว่า เข่ารันเนอร์

และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอาการปวดเข่า

Comments (0) Number of views (601) Article rating: 3.0
RSS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้