FRIEND DOCTOR - plantar fasciitis บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

17

เม.ย.

2018

ปวดส้นเท้า plantar fasciitis

ปวดส้นเท้า plantar fasciitis

Author: Win

ปวดส้นเท้า จากประชากรผู้ใหญ่ จะมีปริมาณ 10% จะมีอาการ ปวดส้นเท้า ที่เรียกว่าplantar fasciitis ที่เรียกว่า พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ

Plantar fasciitis เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของฝ่าเท้า เป็นอาการบาดเจ็บที่มักมาจากการวิ่ง และรู้สึกเจ็บจากการใช้เท้ามากเกินไปขณะออกกำลังกาย หรือจากการออกกำลังกายที่ไม่ดี อาจส่งผลต่อส้นเท้า (โดยปกติเกิดบริเวณส่วนนูนของเท้า) หรือทั้งส้นเท้าและฝ่าเท้าพร้อมกัน

Comments (0) Number of views (1559) Article rating: No rating
RSS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้