FRIEND DOCTOR บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

20

ก.ค.

2015

ภูมิแพ้ในเด็ก ป้องกันและรักษาได้ !

ภูมิแพ้ในเด็ก ป้องกันและรักษาได้ !

Author: najaah

ภูมิแพ้ในเด็ก ป้องกันและรักษาได้ !

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  และสภาวะมลพิษที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้โรคภูมิแพ้ในเด็กเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ถือเป็นโรคยอดนิยมที่พบได้บ่อยมากในเด็ก ซึ่งจะทำให้เป็นโรคประจำตัวเด็กไปจนถึงเมื่อเป็นผู้ใหญ่

Comments (0) Number of views (3288) Article rating: 3.5
RSS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้