ผลอัลตร้าซาวด์บำบัดต่อการรักษา - FRIEND DOCTOR บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

ผลอัลตร้าซาวด์บำบัดต่อการรักษา

Published on 4 เมษายน 2558

ผลอัลตร้าซาวด์บำบัดต่อการรักษา

ผลอัลตร้าซาวด์บำบัดต่อการรักษา

คลื่นที่ใช้ในการบำบัด จะมีความเข้มอยู่ในช่วง 0.125-3 W/cm2 และความถี่ 0.75- 3 MHz โดยให้ผลการกระตุ้นการตอบสนองของเนื้อเยื่อ มีผลต่อการเร่งการสมานแผล บำบัดอาการบาดเจ็บที่กับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยให้ผลรักษา จากความร้อน (thermal effects) และ ไม่ใช่ความร้อน (nonthermal effects) ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ความถี่ ,รูปแบบคลื่น,ความเข้ม ในการรักษา

  • Mode ผลรักษาจากความร้อน (thermal effects)  ใช้รักษากรณีที่เรื้อรัง หรือ ชั้นบาดเจ็บที่ลึก 

 เมื่อคลื่นผ่านสู่เนื้อเยื่อ จะผ่านชั้นผิวหนัง ไขมัน กล้ามเนื้อ ลงสู่กระดูก ซึ่งแต่ะชั้นมีความหนาแน่นองค์ปรกอบของน้ำและโปรตีนต่างกันเมื่อผ่านเนื้อเยื่อจะเกินการสั่นของโมเลกูลของเนื้อเยื่อ เป็นพลังงานความร้อนภานในเนื้อเยื่อ มีผลให้การใหลเวียนเลือดซึ่งเป็นตัวกลางนำความร้อนกระจายยังบริเวณอื่นๆที่ต่ำกว่า  โดยให้ความร้อนประมาณ 42.5 องศา  ลึกประมาณ 5 cm 4 จะเน้นการรักษาการบาดเจ็บเนื้อเยื่ออ่อน ในระยะเรื้อรังอันผลจากการอักเสบ คือเพิ่มการใหลเวียนของเลือดเฉพาะที่ กระตุ้นการทำงานของเอ็นไซมฺ ลดปวด เพิ่มระดับกั้นการรับรู้ความรู้สึกปวด เพิ่มความยืดหยุ่นเนื้อเยื่อคอลลาเจน ลดความของ ของเหลวในเนื้อเยื่อ ลดการหดรั้งของเนื้อเยื่อรอบข้อ และลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ 

  • Mode ผลรักษาไม่ใช่ความร้อน (nonthermal effects) ใช้รักษาเมื่อเริ่มได้รับการบาดเจ็บ ,ช่วงเริ่มอักเสบ หรือบริเวณข้อต่อ เอ็น หรือ กระดูก 

 คือไม่มีความร้อนสะสมในเนื้อเยื่อเนื่องจากมีการระบายความน้อยออกจากบริเวญนั้นไม่ทำให้อุณภูมิสูงขึ้น ผลทางชิววิทยา ก่อให้เกิดการกระตุ้นการสร้างและเรียงตัวของคอลลาเจน เสริมความแข้งแรงของแผลที่สมานกัน ยังมีผลเพิ่มแคลลเซียมในเซล เพิ่มการยอมให้ผ่านของอิออนต่างๆ มากขึ้น สำคัญในการกระตุ้นการทำงานของเซลล์รวมทั้งการสังเคราะห์โปรตีนกระตุ้นการทำงานของ ไฟโบรบลาส ซึ่งเป็นเซลในคอลลาเจนในเอ็นกล้ามเนื้อที่มีการฉีกขาด การสร้างคอลลเจน เพิ่มความหนาแน่นของใยคอลลาเจน กระตุ้นการระบบคุ้มกัน และเร่งการอักเสบและขบวนการสมานแผล  โดยเฉพาะระยะการอักเสบที่ฉับพลันซ่อมแซมเนื้อเยื่อและกระดูกให้สมานติดกัน กระตุ้นเซลต่างๆที่ปกติให้ใหลเวียนมารวมตัวกันที่บาดเจ็บ ขจัดเซลที่ตายและแบคทีเรียออกจากบริเวณแผล

Rate this article:
5.0
Comments (0)Number of views (1518)
Print

Comments are closed.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้