ผมร่วง - FRIEND DOCTOR บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

ผมร่วง

Published on 12 ธันวาคม 2560

ผมร่วง

ผมร่วง

ผมร่วง (alopecia) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายชนิดและมีรูปแบบที่แตกต่างกันได้มาก โดยทั่วไปแบ่งลักษณะออกเป็น 2 ชนิดคือ ผมร่วงเป็นหย่อม ( localized alopecia) และผมร่วงทั่วไป (diffuse alopecia)

ผมร่วงเป็นหย่อม

เป็นภาวะที่ตรวจพบได้ง่าย เพราะผมจะร่วงหายไปเป็นหย่อม และเห็นศีรษะในบริเวณที่ผมร่วงได้ชัดเจนสาเหตุที่พบได้บ่อยในเด็กคือโรคเชื้อราที่หนังศีรษะ(tinea capitis) การถอนผม (trichotillomania)  ส่วนสาเหตุที่พบบ่อยในผู้ใหญ่คื alopecia areata

การวินิจฉัยโรคอาศัยลักษณะทางคลินิกร่วมกับการตรวจหาเชื้อราโดยวิธี KOH examination ในรายที่มีปัญหาในการวินิจฉัยอาจต้องทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อพิสูจน์

โรคที่กล่าวข้างต้นจัดอยู่ในกลุ่ม non-scaring alopecia สามารถ ที่จะรักษาให้หายได้ ผมจะงอกกลับคืนมาได้เต็ม แต่ผมร่วงเป็นหย่อมนี้บางครั้ง เกิดจากโรคที่มีการอักเสบของหนังศีรษะมาก เกิดเป็น scarring alopecia ทำให้มีผมร่วงเป็นหย่อมอย่างถาวรเช่นโรค discoid lupus erythematosus แต่โรคในกลุ่มนี้พบได้น้อย  สำหรับโรคของหนังศีรษะเช่น seborrheic dermatitis และ psoriasis ส่วนใหญ่ไม่ทำให้ผมร่วง

ผมร่วงทั่วไป

ลักษณะทางคลินิกไม่ชัดเจนเหมือนในกรณีของผมร่วงเป็นหย่อมเพราะไม่มีบริเวณหย่อมผมร่วงให้เห็นได้ ยกเว้นแต่ในกรณีที่มีผมร่วงไปมากแล้ว จนเกิดลักษณะผมบางมองเห็นหนังศีรษะได้ชัดเจน  แต่ในกรณีที่เริ่มเป็นหรือผมยังร่วงไปไม่มาก จะตรวจพบได้ลำบากต้องอาศัยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจหาทางห้องปฏิบัติการ เพิ่มเติม

ผมร่วงทั่วไปที่พบบ่อยคือ telogen effluvium ปกติผมบนศีรษะ มีเส้นผมที่ตายแล้ว (telogen) พร้อมที่จะหลุดออกมาอยู่ประมาณร้อยละ 10 ถึง 15 ทำให้มีผมร่วงวันละ 50 ถึง 100 เส้น แต่ในภาวะนี้จะมีเส้นผมที่ตายแล้ว เกิดขึ้นมากมายทันทีและอาจสูงถึงร้อยละ 30 ถึง 50 ทำให้ผมร่วงวันละหลายร้อยเส้นได้ ในการตรวจถ้าลองดึงผมเบาเบาจะมีผมหลุดติดมือออกมาได้ง่าย ภาวะนี้เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเช่นภาวะหลังคลอด โรคของต่อมไทรอยด์หรือการกินยาบางอย่างขนาน

ผมร่วงทั่วไปอีกชนิดหนึ่งที่พบได้เกิดจากซิฟิลิสในระยะที่ 2 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการผมร่วงทั่วไปแต่มักเป็นหย่อมๆ คล้ายถูกแมลงแทะ(moth-eaten alopecia)  แต่ในบางราย ก็จะมาด้วยอาการผมร่วงทั่วไปการตรวจ VDRL จะช่วยในการวินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มนี้

โรคผมร่วงทั่วไปอื่นๆที่พบได้บ่อยคือโรคผมร่วงตามพันธุกรรมและ alopecia areata ที่เป็นรุนแรง

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป

ภาพที่ 1 ผมร่วงเป็นหย่อมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของหนังศีรษะ ในภาพนี้เกิดจากโรค alopecia areata


ภาพที่ 2 ผมร่วงทั่วไปซึ่งเป็นมากจนมองเห็นหนังศีรษะได้ชัดเจน diffuse alopecia


ผมร่วงRate this article:
3.0
Comments (0)Number of views (1232)
Print

Comments are closed.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้