รังแค(dandruff) - FRIEND DOCTOR บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

รังแค(dandruff)

Published on 9 ธันวาคม 2560

รังแค(dandruff)

รังแค โรคของเส้นผม รังแค(dandruff)

รังแค โรคของเส้นผม รังแค(dandruff) คือ ภาวะ ที่เซลล์ของหนังศีรษะ หลุดลอกออกมาเป็น จำนวนมากในอัตราที่รวดเร็ว โดยไม่พบการอักเสบของหนังศีรษะร่วมด้วย เป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากในประชากรทั่วไป โดยเฉพาะวัยรุ่นและผู้ใหญ่ แม้ว่าการ เป็นรังแค จะทำให้ คันศีรษะได้บ้าง แต่ปัญหาส่วนใหญ่มักจะเป็น เรื่องของความงามและภาพพจน์ ทำให้ ขาดความมั่นใจ ใน การเข้าสังคม

พยาธิกําเนิด

สาเหตุของรังแคยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่ารังแคเกิดจากการที่ epidermis ของหนังศีรษะมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิด keratinization โดยไม่สมบูรณ์ เซลล์ชั้นใน Stratum corneum ซึ่งเกาะยึดกันหลวมหลวมจึงหลุดลอกออกมาเป็นแผ่นเห็นเป็นขุยได้ชัดเจน อีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า เกิดจากการเพิ่มจำนวนของเชื้อยีสต์ Pityrosporon ovale  ซึ่งเป็น lipophilic yeast  พบได้ตามปกติในต่อมไขมัน ที่จริงปรากฏการณ์ ทั้งสองเกิดขึ้นในผู้ที่เป็นรังแคแต่ไม่ทราบว่าอย่างใดเป็นเหตุและเป็นผล

ลักษณะทางคลินิก

ลักษณะรังแคเป็นสะเก็ดหรือขุยสีขาวเล็กๆ เกาะอยู่บนเส้นผม ถ้ามีจำนวนมากจะหลุดร่วงลงมา สะสมบริเวณไหล่ ถ้าใส่เสื้อสีเข้ม จะเห็นได้ชัดเจน และมักถูกล้อว่า มีหิมะตก ถ้าแหวกเส้นผมดูหนังศีรษะจะไม่พบการอักเสบแต่ถ้าใช้เล็บขูดที่ศีรษะเบาเบาจะมีขุยหลุดออกมาได้โดยง่ายผู้ที่เป็นรังแคมักมีอาการคันศีรษะร่วมด้วย หลังสระผม ขุยจะหายไปได้ชั่วคราว แต่จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้เร็วมากภายใน 1 ถึง 2 วัน รังแคมักเกิดในวัยรุ่น จนถึงวัยกลางคน ภาวะนี้อยู่ได้นานหลายปีส่วนใหญ่มักจะเป็นๆหายๆ

การวินิจฉัย

ลักษณะทางคลินิกชัดเจน วินิจฉัยได้ง่าย ผู้ที่เป็นมักจะบอกได้เอง และมักจะซื้อแชมพูมาใช้เองก่อน แต่เมื่อไม่หายหรือมีอาการรุนแรงจึงมาพบแพทย์ การวินิจฉัย แยกโลก ต้องแยกจาก Seborrheic dermatitis ของหนังศีรษะ ซึ่งในภาวะหลังนี้ จะมีอาการอักเสบของหนังศีรษะเห็นเป็นผื่นแดงร่วมด้วย เชื่อกันว่ารังแคกับ seborrheic dermatitis เป็นภาวะเดียวกันเพียงแต่ใน seborrheic dermatitis  มีการอักเสบรุนแรงมากกว่า อีกภาวะหนึ่ง ที่ต้องแยกออกไปคือสะเก็ดเงิน(Psoriasis) ของหนังศีรษะซึ่งจะพบสะเก็ดเป็นแผ่นใหญ่หนาและมีการหนาตัวของหนังศีรษะค่อนข้างชัดเจนและมักพบรอยโรค ของสะเก็ดเงินที่ส่วนอื่นของร่างกายด้วย

การรักษา

ให้สระผมด้วยแชมพูแก้รังแค (antidandruff shampoo) ที่มีตัวยา Selenium sulfide หรือ Zinc pyrithione ซึ่งตัวยาทั้งสองชนิดนี้มีฤทธิ์ antipityrosporal และ cytostatic effect เมื่ออาการดีขึ้นควรเปลี่ยนกลับมาใช้แชมพูธรรมดาเพื่อป้องกันการดื้อยาและควรมีการหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดของแชมพู เป็นระยะเพื่อให้การควบคุมรังแคได้ผลในระยะยาวถ้าใช้แชมพู 2 ชนิดนี้ ไม่ได้ผลควรเปลี่ยนเป็น Ketoconazole shampoo ถ้ายังไม่เห็นผล ควรใช้ steroid scalp lotion  ถ้าศีรษะร่วมด้วยในช่วงสั้นๆ แพทย์ควรให้คำแนะนำให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าการรักษาเป็นเพียงการควบคุมภาวะนี้จะหายไปได้เองในระยะยาว

จากหนังสือ โรคผิวหนังต้องรู้ สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป

รังแค

Rate this article:
5.0
Comments (0)Number of views (1173)
Print

Comments are closed.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้