ผมร่วง มารู้จักอาการของผมร่วงกัน - FRIEND DOCTOR บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

ผมร่วง มารู้จักอาการของผมร่วงกัน

Published on 11 ตุลาคม 2560

ผมร่วง มารู้จักอาการของผมร่วงกัน

ผมร่วงเป็นปัญหาที่มีมานาน มีหลายสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดอาการผมร่วงได้

มารู้จักอาการของผมร่วงกัน


          ผมร่วงเป็นปัญหาที่มีมานาน สำหรับผู้คนส่วนมาก มีหลายสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดอาการผมร่วงได้ ส่วนใหญ่มักจะพบอาการผมร่วงในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เพราะสาเหตุของผมร่วงเกิดจาก ฮอร์โมนเพศเป็นหลักสำคัญ และจากกรรมพันธ์ หรืออาจจะเกิดจากการเป็นโรคประจำตัว และเป็นโรคที่ร้ายแรง อย่างเช่น โรคมะเร็งต่างๆ โรคเอสแอลดี โรคเชื้อราบนหนังศรีษะ โรคของต่อมไทรอยด์ โรคไทฟอยด์ โรคซิฟิลิส และโรคไต ก็จะทำให้เกิดอาการผมหลุดร่วงจากศรีษะได้โดยง่าย

           สาเหตุของอาการผมร่วงที่เกิดจากกรรมพันธุ์ โดยส่วนใหญ่มักจะพบอาการได้ในเพศชาย บริเวณรากผม ซึ่งจะมีความไวต่อฮอร์โมนแอนโดรเจน ( Androgen) เป็นฮอร์โมนเพศชายที่ทำงานเกี่ยวกับระบบเส้นผม มีอายุสั้นกว่าปกติ ส่วนเส้นผมที่เกิดมาใหม่จะมีขนาดเล็กลงกว่าปกติและอาจจะมีความบางกว่าด้วย บริเวณกลางศรีษะจะเป็นจุดที่เสี่ยงของอาการผมร่วงได้ง่าย ผมจะบางมากเพราะมีแต่ขนเส้นอ่อนๆ ทำให้รู้สึกเหมือนผมร่วงมาก เริ่มสังเกตได้ในอายุเริ่มเข้า 20 ปีขึ้นไป จะทำให้เห็นได้ชัดเจน ในส่วนของเพศหญิง ส่วนมากมักจะเริ่มแสดงอาการผมร่วง ในช่วงของวัยหลังหมดประจำเดือน จะทำให้รู้สึกว่าผมเริ่มบางและอาจจะหลุดร่วงมากกว่าปกติได้


          สาเหตุอาการของผมที่ร่วงตามธรรมชาติ ในปกติของเส้นผมเรานั้นจะเริ่มร่วง เป็นประจำในทุกวันอยู่แล้ว แต่ผมจะร่วงวันละไม่น่าจะเกินประมาณ 30-50 เส้นในแต่ละวัน เพราะตามธรรมชาติของเส้นผมเราจะต้องร่วงหลุดเพื่อให้ผมเส้นใหม่เจริญเติบโตขึ้นมากทดแทน ซึ่งอาจจะหมุดเวียนไปเรื่อยๆ ดังเช่นเดียวกับเซลล์ต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบของร่างกายเราที่จะมีบางส่วนตาย แล้วเซลล์ใหม่ๆก็จะสร้างมาทดแทนของเดิมที่เสียหายไป

          สาเหตุที่ทำให้ผมร่วงได้ง่ายๆ อาจจะมาจากการที่ร่างกายได้รับเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราทำให้มีผลกระทบเกี่ยวไปถึงเส้นผมบนศรีษะของเราได้ โรคที่มีแนวโนมในการเป็นต้นเหตุของผมร่วง มีดังนี้ โรคเอสเอลอี โรคมะเร็ง โรคเชื้อราบริเวณหนังศรีษะ โรคของต่อมไทรอยด์ โรคไทฟอยด์ โรคซิฟิลิส และโรคไต ซึ่งจะทำให้เส้นบนศรีษะของเราเริ่มร่วง และบางลง หรืออาจจะเป็นผลกระทบจากการที่เรามีอาการไข้หวัดเรื้อรัง ปวดตามข้อต่างๆ มีอาการผื่นปีกผีเสื้อขึ้นที่หน้า และต่อมน้ำเหลืองโต

        สาเหตุมากมายที่จะทำให้เส้นผมของเราเกิดการหลุดร่วงได้ ฉนั้นเราจึงควรดูแลตัวเองให้มาก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการผมร่วงหลุดออกจากศรีษะของเราได้ การดูแลเอาใจใส่กับเส้นผมของเรานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะมันจะส่งผมกระทบเกี่ยวกับกระดำรงชีวิตประจำวันของเราเอง

 

Rate this article:
4.0
Comments (0)Number of views (1224)
Print

Comments are closed.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้