วิธีที่ดีที่สุดในการรักษา “นิ้วล็อก” - FRIEND DOCTOR บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

วิธีที่ดีที่สุดในการรักษา  “นิ้วล็อก”

Published on 23 เมษายน 2559

วิธีที่ดีที่สุดในการรักษา “นิ้วล็อก”

วิธีที่ดีที่สุดในการรักษา “นิ้วล็อก”

วิธีที่ดีที่สุดในการรักษา  “นิ้วล็อก”

 

            การรักษาทางกายภาพบำบัด เป็นการรักษาที่ดีและได้ผลเร็วที่สุด ผู้มีอาการนิ้วล็อกควรมาพบนักกายภาพบำบัดโดยเร็วที่สุด อย่าปล่อยทิ้งไว้จนนี้วติดล็อก จะทำให้การรักษายากและต้องใช้เวลานานขี้น การรักษาทางกายภาพบำบัด มีจุดประสงค์เพื่อลดการอักเสบและความเจ็บปวด ลดอาการตึงรั้งคลายปมหรือสลายพังผืดบริเวณที่เป็น ทำให้นิ้วงอและเหยียดได้สะดวกขิัน

 

- นักกายภาพบำบัดจะใช้การนวดเทคนิคพิเศษเพื่อยืดคลายปม

- การใช้เครืองอัลตราซาวนด์หรือเครื่องคลื่นเหนือเสียง เพื่อช่วยลดการอักเสบและความเจ็บปวด

- การใช้แผ่นเย็บประคบบริเวณที่มีการอักเสบ

- การออกกาลังกล้ามเนื้อมือ

 

นอกจากนี้ นักกายภาพบำบัดอาจใช้เทคนิคเฉพาะ เช่น การดัดดึงข้อต่อ หรือการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานผ่านประสาทการรับรู้ของข้อต่อ ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้มุมกว้างและรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น การประคบร้อนหรือการแช่พาราฟิน ใช้ในกรณีที่ไมมีการอักเสบ บวม แดง ร้อน เท่านั้น

 

การรักษาด้วยการฉีดยา

 

เป็นหน้าที่ของแพทย์เจ้าของไข้ที่จะให้การวินิจฉัยและพิจารณาการรักษาด้วยการฉีดยาหรือการผ่าตัด

การฉีดยาเสตอรอยด์เฉพาะที่ ใช้เพื่อลดการอักเสบลดปวดและบวม เป็นการรักษาทีมีประสิทธิภาพเห็น

ผล์์ทันที แต่เป็นการรักษาแเบบชั่วคราว แพทย์จะฉีดยาที่ปลอกอุโมงค์ ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นแพทย์จะฉีดซ้ำเป็น

ครั้งที ๒ การฉีดยามักไม่ได้ผลในนิ้วที่มีปัณหาเรื้อรังหรือกรณีมีสาเหตุจากโรคอื่น เบาหวาน N

 

การผ่าตัด

            กรณีที่ไม่ได้รักษาจนนิ้วติดล็อกมาก หรือหลังจากฉีดยา ๒ ครั้งแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น แพทย์มักแนะนำผ่าตัด จุตประสงค์เพื่อเปิดอุโมงค์ให้กว้างขึ้นให้เสันเอ็นลอดผ่านได้สะดวก หลังผ่าตัดให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวนิ้วทันทีประมาณ ๒ สัปดาห์หลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถใช้มือได้ตามปกติ แต่บางรายอาจจะรู้สึกเจ็บและระยะหนึ่ง

            ปัณหาหลังผ่าตัดหรืออาการแทรกซ้อนอาจเกิดขึ้นได้ กรณีที่เสันเอ็นหดตัวนานเกินไป ทำให้เหยียดนิ้ว

ได้ไม่สุด หรือตัตอุโมงค์หุ้มเส้นเอ็นไม่หมด


ดูแลตนเอง อย่างไร

 ระยะแรก อาการยังไม่มากนัก ควรลดการใช้งานมือให้น้อยลง ทำเท่าที่จำเป็นหรือใช้มืออีกข้างแทน และควรพักมือเป็นระยะๆ บางครั้งอาจต้องใส่เฝือกอ่อนแบบชั่วคราวเพื่อให้นิ้วได้พักจริงๆ

ถ้ามีอาการปวดจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน การกินยาระงับปวดอาจช่วยได้บ้าง

การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางอย่างจะช่วยลดอาการบวมและปวดได้ อุ้มกระเป๋าแนบอกแทนการหิ้ว หรือใช้เครื่องตัดหญ้าแทนกรรไกร

ออกกำลังมือในลักษณะผลัก ดัน ยัน เน้นท่ายึดเหยียดนิ้วเป็นหลัก ถ้าไม่แน่ใจว่าทำได้ ควรไปพบนักกายภาพบำบัดขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธียืดและท่าออกกำลังหรือวิธีดูแลตนเองที่ถูกต้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก  จากหมอชาวบ้าน สิงหาคม 2555

นิ้วล็อก

Rate this article:
3.3
Comments (0)Number of views (6744)
Print

Comments are closed.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้

 

film izle