โรคเท้าแบน (Flatfoot) ตอนที่ 1 - FRIEND DOCTOR บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

โรคเท้าแบน (Flatfoot) ตอนที่ 1

Published on 21 เมษายน 2559

โรคเท้าแบน (Flatfoot) ตอนที่ 1

โรคเท้าแบน (Flatfoot) ตอนที่ 1

ลักษณะของโรคเท้าแบน

ลักษณะของโรคเท้าแบน คือ ลักษณะของเท้าที่ผิดปกติแบบหนึ่ง ที่ส่วนโค้งด้านในของเท้า หรือ อุ้งเท้า ที่ปกติจะเป็นส่วนโค้งเว้าเข้าไปด้านใน แต่ในผู้ที่เป็นโรคเท้าแบน ส่วนโค้งบริเวณนี้จะน้อยกว่าปกติ จนแบนราบมีลักษณะเป็นเส้นตรงหรืออาจจะโค้ง นูนยื่นออกมา การที่ส่วนโค้งด้านในของเท้าลดลงก็จะทำให้เท้าด้านในสัมผัสกับพื้นมากขึ้น อุ้งเท้ายุบตัวลงสัมผัสกับพื้นราบ ทั้งนี้ลักษณะเท้าแบนจะมีอาการรุนแรงแตกต่างกันไป เริ่มจากเท้าแบนที่มองเห็นไม่ชัดเจนไปจนถึงเท้าแบนมากจนเท้ามีรูปร่างโค้งแบะออกนอก ส่งผลให้การกระจายน้ำหนักในฝ่าเท้าไม่เป็นปกติ

โรคเท้าแบน มีความรุนแรงหลายระดับและเป็นลักษณะการผิดรูปของเท้าที่ซับซ้อนโดยสามารถแบ่งลักษณะเท้าแบนออกได้เป็นกลุ่มได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

1.    เท้าแบนแบบนิ่ม หรือ Flexible Flatfoot

เป็นลักษณะเท้าแบนที่ยังมีส่วนโค้งเว้าด้านในของเท้าที่เป็นปกติอยู่ขณะไม่ได้ลงน้ำหนัก แต่เมื่อมีการยืนลงน้ำหนัก ส่วนโค้งเว้าด้านในก็จะลดลงหรือ หายไป ลักษณะเช่นนี้เป็นเท้าแบนที่พบบ่อยที่สุด โดยพบในประชากรทั่วไปประมาณร้อยละ 20 ซึ่งส่วนใหญ่จะแบนเล็กน้อย ไม่มีอาการเจ็บปวดชัดเจน ทั้งนี้หนึ่งในสี่ของผู้ป่วยเท้าแบนแบบนิ่มที่มีอาการมากจะสัมพันธ์ กับเอ็นร้อยหวายตึง ทำให้พบว่ามีอาการเจ็บปวด บริเวณด้านในของ เท้า ข้อเท้า หรือเอ็นร้อยหวายได้ หากยืนเดินมากๆ  ผู้ป่วยบางรายรองเท้าด้านในสึกมากเพราะมีการกระจาย น้ำหนักของฝ่าเท้ามากกว่าปกติ  ส่วนใหญ่แสดงอาการตอนเป็นเด็กโต วัยรุ่น หรือเป็นผู้ใหญ่ เนื่องมาจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น หากการกระจายน้ำหนักของเท้าผิดปกติทำให้เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อที่พยุงและควบคุมเท้าเกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้นได้ ซึ่งไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่พบว่ามีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมได้ ไม่พบการรายงานว่าการใส่รองเท้าหรือไม่ใส่รองเท้าในวัยเด็กจะมีผลต่อ การเกิดเท้าแบน แต่พบการรายงานถึงเด็กที่ใส่รองเท้าตั้งแต่ในช่วงวัยหัดเดินเป็นโรคเท้าแบนมากกว่ากลุ่มที่ไม่ใส่

2.    เท้าแบนแบบแข็ง  หรือ Rigid Flatfoot

เป็นลักษณะที่พบได้น้อยกว่าเท้าแบนแบบนิ่มมาก โดยที่เท้ามีลักษณะที่ส่วนโค้งด้านในเท้าจะโค้งนูนออกมาตลอดเวลา แม้จะลงน้ำหนักหรือ ไม่ลงน้ำหนักก็ตาม เท้าจะแข็งผิดรูปอย่างมาก มีความรุนแรงหลายระดับ มักจะมีอาการเจ็บปวดเมื่อยืนเดินมาก มีปัญหาในการใส่รองเท้า และรูปร่างเท้าจะดูผิดปกติมาก

ลักษณะพัฒนาการเท้าแบนในเด็ก

เด็กทุกคนเกิดมาจะเป็นเท้าแบนแบบนิ่มทุกคน ซึ่งโค้งด้านในของฝ่าเท้าต้องใช้เวลาในพัฒนาการทางร่างกายตามวัย ซึ่งจะต้องอาศัยความแข็งแรงของเอ็นพยุงเท้า และการเจริญ เติบโตของกระดูกเท้าด้วย โดยเด็กแรกเกิดฝ่าเท้ามีแนวโน้มแบนราบ บางส่วนเว้าน้อย บางส่วนโค้งนูน แต่เมื่ออายุ ประมาณ 10 ปี ส่วนน้อยที่จะมีเท้าแบน ดังนั้นแสดงว่าอุ้งเท้าโค้งด้านในใช้เวลาพัฒนาการถึง 10 ปี โดยที่ภายหลังเกิดโค้งด้านในของฝ่าเท้าจะค่อยๆ โค้งเว้าขึ้นตามเวลา แต่ฝ่าเท้ามีแนวโน้มจะแบนเพิ่มขึ้นอีก เมื่ออายุ 30 ปีขึ้นไป

ที่มา กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เท้าแบน

Rate this article:
3.3
Comments (0)Number of views (2075)
Print

Comments are closed.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้