ภูมิแพ้จมูกอักเสบเรื้อรัง สามารถยับยั้งได้ไม่ยากอย่างที่คิด (ตอนที่ 1) - FRIEND DOCTOR บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

ภูมิแพ้จมูกอักเสบเรื้อรัง สามารถยับยั้งได้ไม่ยากอย่างที่คิด (ตอนที่ 1)

Published on 12 กันยายน 2558

ภูมิแพ้จมูกอักเสบเรื้อรัง สามารถยับยั้งได้ไม่ยากอย่างที่คิด (ตอนที่ 1)

ภูมิแพ้จมูกอักเสบเรื้อรัง สามารถยับยั้งได้ไม่ยากอย่างที่คิด (ตอนที่ 1)

☀ ภูมิแพ้จมูกอักเสบเรื้อรัง สามารถยับยั้งได้ไม่ยากอย่างที่คิด (ตอนที่ 1) ☀

               โรคภูมิแพ้จมูกอักเสบเรื้อรัง นับเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเด็ก และวัยหนุ่มสาวในปัจจุบัน เนื่องจากมลภาวะที่มีมากขึ้นในสังคมไทย ส่งผลให้สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นั้นเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย และมักพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง แต่ในทางกลับกันในวัยผู้ใหญ่กลับพบว่าผู้หญิงมีปริมาณผู้ป่วยมากกว่าผู้ชาย แม้ว่าโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้จะไม่มีความรุนแรงมากนัก แต่ก็ส่งผลต่อการดำรงชีวิตในสังคมและยังส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง แถมยังสร้างความรำคาญเป็นอย่างมากให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ เนื่องจากจะมีน้ำมูกไหล และจามอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาได้ ดังนั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จึงไม่ควรที่จะละเลยในการรักษาให้หายขาด เพราะการรักษานั้นไม่ได้มีความยุ่งยากอย่างที่คิด

☀ โรคภูมิแพ้จมูกอักเสบเรื้อรังคืออะไร? ☀

          ภาวะภูมิแพ้ หรือการเกิดจมูกอักเสบเรื้อรังนั้น เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากเยื่อบุจมูกที่ไวผิดปกติต่อสิ่งกระตุ้น หรือสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ เช่น เกสรดอกไม้ ฝุ่นละอองต่าง ๆ ทำให้เมื่อได้สัมผัสกับสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ดังกล่าวจะเกิดอาการคันจมูก ไอ จาม หรือน้ำมูกไหลตลอดเวลา

☀ เราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบเรื้อรัง ☀

         สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิแพ้ จมูกอักเสบเรื้อรังนั้น เมื่อได้สัมผัสกับสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นบ้าน ไรฝุ่น เกสรดอกไม้ หรือฝุ่นละอองจากมลภาวะ ผู้ป่วยจะมีอาการที่สามารถสังเกตุเห็นได้ชัดดังต่อไปนี้คือ

·   เกิดอาการคันจมูก ทำให้จามติดต่อกันหลาย ๆ ครั้ง เพื่อที่จะพยายามขับสิ่งที่ผู้ป่วยแพ้ให้ออกมาจากร่างกาย

·  จะมีน้ำมูกใส ๆ ไหลออกมาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับคนเป็นหวัดคัดจมูก โดยอาการเหล่านี้จะมีการแสดงออกมาเป็นเวลานาน ซึ่งในบางครั้งอาจเป็นชั่วโมง ซึ่งจะสามารถหายไปได้เอง

·   ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการอื่น ๆ เกิดขึ้นร่วมอยู่ด้วย เช่น คันคอ คันตา คันหู หรืออาจคันเพดานปากด้วย หรือไม่ก็จะมีอาการปวดศรีษะ ไอ เจ็บคอ หรือเกิดอาการหูอื้อ

             นอกจากอาการดังที่ได้กล่าวมาหลัก ๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ป่วยที่มีอาการจมูกอักเสบจะพบว่าเยื่อบุจมูกบวมมาก ซึ่งในบางครั้งก็อาจทำให้จมูกผู้ป่วยบวมไปด้วย และมีน้ำมูกใส ๆ ไหลออกมาเป็นจำนวนมาก เยื่อบุจมูกอาจมีริดสีดวงจมูกเกิดร่วมด้วยได้ นอกจากนี้บริเวณคอ และผนังด้านในคอจะมีตุ่มนูนแดง กระจายไปทั่วที่เกิดจากการระคายเคืองจากน้ำมูกที่ไหลลงคอ หรือเกิดจากการหายใจทางปากเมื่อเกิดอาการคัดจมูก หากสังเกตุจะพบว่าอาการเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจึงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาโดยด่วน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่น ๆ ตามมา

อ้างอิงจากบทความของ: นพ.อุทัย ประภามณฑล โรงพยาบาลพญาไท 3  
Rate this article:
5.0
Comments (0)Number of views (5542)
Print

Comments are closed.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้