โรคอัมพาต อัมพฤกษ์ - FRIEND DOCTOR บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

Published on 30 มิถุนายน 2558

โรคอัมพาต อัมพฤกษ์

โรคอัมพาต อัมพฤกษ์


โรคอัมพาต อัมพฤกษ์

สำหรับสาเหตุของ โรคอัมพาต อัมพฤกษ์ นั้นเกิดจากการที่สมองของคนเราขาดออกซิเจนอันเนื่องมาจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการอุดตัน หรือแตก ซึ่งส่งผลให้การทำงานของส่วนต่างๆ ภายในสมองผิดปกติไป ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคดังกล่าวนี้

สมองของคนเรานั้นเป็นอวัยวะที่ควบคุมหน้าที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย หากสมองตายไปเนื่องมาจากการขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ผู้ป่วยอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการพูด การแสดงพฤติกรรม และความจำต่างๆ นอกจากนี้ยังส่งผลให้อวัยวะที่สมองส่วนนั้นๆ ทำการควบคุมอยู่อ่อนแรงลงไปด้วย โดยความผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นนี้จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองส่วนนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น หากขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองด้านหลัง จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น หรือเห็นภาพ


เพราะเหตุใดผู้ป่วยบางท่านมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก

ปกติแล้วการทำงานของสมองคนเรานั้นจะทำงานตรงกันข้ามกันกับร่างกาย เช่น สมองซีกซ้ายจะทำการควบคุมการทำงานของร่างกายด้านซีกขวา และ สมองด้านซีกขวาจะทำการควบคุมร่างกายทางด้านซีกซ้าย หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองอุดตัน หรือแตกทางด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะส่งผลต่อร่างกายด้านตรงกันข้ามกันในทันที ตัวอย่างเช่น หากสมองด้านขวา ขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงก็จะส่งผลให้ร่างกายทางด้านซีกซ้ายอ่อนแรงลงนั่นเอง


กายภาพบำบัด และการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์

สำหรับการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน ตีบ หรือ แตก ถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงกับสิ่งต่างๆ เพื่อทำการปรับตัว และปรับสภาพร่างกายให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการฟื้นฟู กายภาพบำบัดร่างกายให้กล้ามเนื้อเกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น และเป็นการฝึกทักษะ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้มากที่สุด


วิธีการป้องกันโรคอัมพาต อัมพฤกษ์

1.  ควบคุมความดันโลหิต การไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเช็คความดันโลหิตเป็นประจำเป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก สำหรับผู้ที่มีอายุมากขึ้น เพราะความดันโลหิตสูงนั้นจะเพิ่มอัตราความเสี่ยงต่อการเกิด โรคอัมพาต อัมพฤกษ์

2.  ไม่สูบบุหรี่ หรืองดการสูบบุหรี่   การสูบบุหรี่จะเป็นการเพิ่มอัตราความเสี่ยงต่อการเกิด โรคอัมพาต อัมพฤกษ์ เป็นอย่างมาก ผลจากการวิจัยพบว่าผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ไปแล้วเป็นเวลา 2-5 ปี มีโอกาสเกิดโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ น้อยกว่าผู้ที่ยังมีการสูบบุหรี่อยู่

3.  ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ   การออกกำลังกายนั้นจะช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงมากขึ้น ทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และนอกจากนี้การออกกกำลังกายยังสามารถช่วยให้สามารถควบคุมความดันโลหิต และน้ำหนักตัว ซึ่งจะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ได้

4.  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การรับประทานผักผลไม้สดมากๆ  จะช่วยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง และควรรับประทานปลาเป็นประจำเพราะเนื้อปลาจะมีส่วนประกอบของสารอาหารสำคัญต่อร่างกาย Omega-3 Fatty Acids ที่จะช่วยลดการอุดตันของลิ่มเลือด อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคอัมพาต อัมพฤกษ์

5.  ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานไม่ควรปล่อยให้ระดับน้ำตาลสูงจนเกินไป เพราะจะส่งผลให้เส้นเลือดตีบตัน ขาความยืดหยุ่น ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค “โรคอัมพาต อัมพฤกษ์” ได้

อัมพฤกษ์

Rate this article:
5.0
Comments (0)Number of views (2096)
Print

Comments are closed.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้