รายชื่อแพทย์ที่เก่งๆ - FRIEND DOCTOR บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

Published on 17 มิถุนายน 2558

รายชื่อแพทย์ที่เก่งๆ

มาให้เบื้องต้นน่ะครับอาจจะไม่ได้ครบทุกคน


  • รศ.นพ.ชายธวัช งามอุโฆษ (จุฬา)
  • นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ (รพ.กรุเทพ)
  • พล.ต.ชูศักษ์ สุวรรณศิริกุล (รพ.พระมงกุฎเกล้า)
  • รศ.นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ (รพ.รามาธิปดี)
  • รศ.นพ.ประสิทธ์ ทองเกตุใหญ่,หมอธีระวัฒน์ (รพ.ศิริราช) 
  • ศ.นพ. อุนนะนันทน์ รพ.ธนบุรี 1
  • นพ. สุริยพงษ์ รพ.เลิศสิน
Rate this article:
3.3
Comments (0)Number of views (3940)
Print

Comments are closed.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้