มาวิเคราะห์อาการปวดหลังด้วบตนเองกันเถอะ - FRIEND DOCTOR บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

Published on 23 พฤษภาคม 2558

มาวิเคราะห์อาการปวดหลังด้วบตนเองกันเถอะ

มาวิเคราะห์อาการปวดหลังด้วบตนเองกันเถอะ

     

      ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้วิเคราะห์อาการปวดหลังได้ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้รู้ว่าเราควรจะต้องตอบสนองกับอาการปวดอย่างไรหากเป็นแบบนี้

แต่เพื่อให้มั่นใจ ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการปวดหลังที่แท้จริงเพื่อจะได้รับษาให้ถูกวิธีดีกว่าครับ

Rate this article:
1.8
Comments (0)Number of views (2176)
Print

Comments are closed.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้