ตาราง สรุปแนวทางที่ใช้ การรักษาด้วย อัลตร้าซาวด์ บำบัด - FRIEND DOCTOR บทความสุขภาพ,การทำกายภาพ,สะเก็ดเงิน,ด่างขาว
Menu

บทความ

ตาราง สรุปแนวทางที่ใช้ การรักษาด้วย อัลตร้าซาวด์ บำบัด

Published on 4 เมษายน 2558

ตาราง สรุปแนวทางที่ใช้ การรักษาด้วย อัลตร้าซาวด์ บำบัด

ตาราง สรุปแนวทางที่ใช้ การรักษาด้วย อัลตร้าซาวด์ บำบัด

ทาง Friend Doctor ได้สรุป เป็นตารางมาให้ หวังว่าคงใช้เป็นแนวทางในการรักษาได้น่ะครับ

 Download File

Rate this article:
5.0
Comments (0)Number of views (1814)
Print

Comments are closed.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อตกลงการใช้งานบทความ

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website FriendDoctor.net ก่อน และบทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website FriendDoctor.net เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือใช้ทดแทนคำวินิจฉัย และ หรือ การรักษาจากแพทย์ได้