วิธีการซื้อสินค้า วิธีการสั่งซื้อสินค้า,สั่งซื้อ
Menu

Enter Title

  1. เลือกสินค้า

  2. ตรวจสอบและเข้าสู่ขบวนการชำระเงิน

  3. เลือกวิธีจัดส่งและที่อยู่

  4. ตรวจสอบและยืนยัน

  5. สิ้นสุดคำสั่งซื้อ ชำระเงิน

  6. ชำระเงิน และแจ้งชำระเงิน
film izle